Karma Kagju znana też pod równorzędną nazwą Karma Kamtsang jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Szkoła Karma Kagju zapoczątkowana przez I Karmapę, Dusum Khjenpa (1110-1193) jest najdynamiczniej rozwijającą się szkołą buddyzmu w Europie.


wtorek, 27 grudnia 2016

Znaczenie imienia Buddhy Uzdrawiania

Najbardziej popularnym sanskryckim imieniem Buddhy Uzdrawiania jest Bhaisadżja Guru, co znaczy Mistrz Uzdrawiania. Tłumaczeniem tego na język tybetański jest Sangje Menla:
  •          Sangdzie – Buddha
  •          Menla jest skrótem od Mendzi lama. Mendzi – uzdrawianie, lama – guru
Tybetańskie imię Sandzie Menla dosłownie znaczy Buddha Mistrz Uzdrawiania. Niekiedy można spotkać się z nieco mylącym tłumaczeniem Buddha Medycyny, które jest kalką z języka angielskiego - Medicine Buddha. Być może dlatego niektórzy twierdzą, że praktykę Buddhy Uzdrawiania stosuje się wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. Oczywiście jest to nieprawda. 
Rdzenna mantra tego aspektu Buddhy jest grą jego imienia skt. Bhaiszadźja. Mantra brzmi:
Sanskryt:
(Tadjatha) Om bhaiszadżje bhaiszadżje maha bhajszadżje radża samudgate swaha

(W ten sposób) Om wspaniały królu uzdrawiania uzdrawiania wielkiego uzdrawiania swaha

Tadjatha - w ten sposób 
OM - "om" otwiera większość mantr, ucieleśnia pięć kai i pięć aspektów pierwotnej mądrości. Całość Przebudzenia zawiera się w OM.
bhaiszadżje - uzdrawiania
bhaiszadżje - uzdrawiania
maha - wielki
bhaiszadżje - uzdrawiania
radża - król
samudgate - wspaniały
swaha - "niech się stanie!" 

rdzenna mantra Buddhy Uzdrawiania
Praktyka Buddy Uzdrawiania jest całościową ścieżką prowadzącą do stanu Buddhy. Zanim jednak urzeczywistnimy ten cel, przynosi ona błogosławieństwo oczyszczenia negatywnej karmy, przejawiającej się w postaci różnych przeszkód, niesprzyjających okoliczności, szkodliwych wpływów, czy np. chorób. Praktyka Buddhy Uzdrawiania pomaga osiągnąć różne cele i zamiary np. znalezienie pracy, która pomoże nam uzyskać środki do życia i praktyki dharmy, rozwój ośrodka dharmy itp. itd. Moc współczucia Buddhy Uzdrawiania obdarza także inspiracją i siłą do pomagania chorym i cierpiącym. Abhiszeka i praktyka Buddhy Uzdrawiania prowadzą do korzystnego odrodzenia, toteż medytacja tego aspektu buddhy często wykonywana jest zarówno w intencji żywych, jak i zmarłych.